EMDR ve Psikoterapiler Derneği Hakkında


EMDR ve Psikoterapiler Derneği hakkında

EMDR ve Psikoterapiler Derneği günümüz psikoterapi yaklaşımları içinde bilimsellik, uygulanabilirlilik ve yararlılık açılarından öne çıkan bir terapi olan EMDR’ nin ülkemizdeki gelişim ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla İstanbul merkezli olarak kurulmuştur.

EMDR ve Psikoterapiler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Ayten Erdoğan

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji bölümü öğretim üyesi

Başkan Yardımcısı: Psk. Dr. Serkan Özgün

İstanbul Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji bölümü öğretim görevlisi

Sayman: Psk. Dr. Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Psikoloji bölümü öğretim üyesi

Sekreter: Gizem Melissa Kocaman

Pedogog, Mind Psikoterapi merkezi

Üye: Psk. Dr. Fatih Bal

Sakarya Üniversitesi, Psikoloji bölümü öğretim üyesi

Üye: Uzm. Psk. Büke Tuncel

İSDEM Psikoloji Merkezi

Üye: Uzm. Dr. Murat Erdoğan

Özel Gürlife Hastanesi/Eskişehir

EMDR ve Psikoterapiler Derneği;

 • Türkiye’de ULUSLARARASI onaylı EMDR Terapi eğitiminin sağlanması,
 • Klinik uygulama ve akreditasyonu için standartlar koymayı,
 • Eğitim programları düzenlemeyi,
 • Ulusal/uluslararası profesyonel organizasyonlarla işbirliği içinde Türkiye’de EMDR eğitiminin gelişmesi ve zenginleştirilmesi için çalışmayı hedeflemektedir.

Bu hedeflere ek olarak,

 • EMDR Terapisiyle ilgili eğitim materyalleri/bültenleri yayımlamak,
 • EMDR Terapisinin bilimsel temellerinin gelişimi için araştırma yapmak,
 • Üyelerinin eğitim düzeylerini yükseltmek için Türk ve yabancı profesyonellerle birlikte EMDR Terapisiyle ilgili eğitimler, çalışma grupları, konferanslar ve sempozyumlar organize etmeyi amaçlamaktadır. 

EMDR terapisi, 18 Ağustos İzmit depremi ardından Türk Psikologlar Derneği’nin organizasyonu ile alanda çalışacak gönüllülerin kullanımı için Türkiye’ye getirilmiş ve pratiğimize girmişti.

20 yılı bulan süreçte EMDR hem dünyada hem de Türkiye’deki yolculuğu hızlı olmuş, geniş uygulama alanlarına, uluslararası kullanıcılara ve topluluklara ulaşmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada, özellikle ülkemizde EMDR organizasyonu ve eğitimleri açısından ruh sağlığı çalışanlarına akredite alternatifler yaratarak en başta çok sesliliğe katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Bunun yanında;

 • Daha geniş gruplara EMDR eğitimini ulaştırmak,
 • Sürekli süpervizyon desteği sunmak,
 • Terapi uygulamasını destekleyici araçları yaygınlaştırmak
 • EMDR’a artan ilgiyi sağlıklı biçimde karşılamakta misyonumuz içerisindedir. 
EMDR ve Psikoterapiler Derneği'nin resmi web sitesi www.emdrterapi.org tur.