EMDR – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme


EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme: Shapiro tarafından geliştirilen ve travmalar sonrası görülen ruhsal sorunların tedavisinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir terapi yöntemidir.

EMDR;

  • Savaş, Deprem gibi doğal afetler,
  • Saldırı yada tacize maruz kalma,
  • Trafik kazası,
  • Aile içi şiddet,
  • Hastalık gibi travma olarak adlandırılan rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların tedavisinde kullanılır.

Ek olarak;

  • Korkular, Kaygı bozuklukları,
  • Panik bozukluk,
  • Yas,
  • Boşanma ve aile içi sorunlardan kaynaklı başka sorunların tedavisinde kullanılır.

EMDR, travmanın nörobiyolojik ögelerini temel alarak biyolojik, psikodinamik, bilişsel, davranışsal yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren 8 aşamalı bir yöntemdir.

EMDR aşamaları:

1. Aşama: Öykü Alma ve Tedavi Planlama

2. Aşama: Hazırlık

3. Aşama: Değerlendirme

4. Aşama: Duyarsızlaştırma

5. Aşama: Yerleştirme

6. Aşama: Beden Tarama

7. Aşama: Kapanış

8. Aşama: Yeniden Değerlendirme

EMDR'yi Francine Shapiro' nun anlatımıyla dinlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=8GUd5hhnkVE

EMDR'yi Roy Kiessling' in anlatımıyla dinlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=J3pA4nEgv3w