EMDR Eğitimimiz ve Eğitmenlerimiz


1. ve 2. Düzey EMDR Eğitimi

Emdr eğitimleri tüm dünyada zaman içerisinde üçer günlük iki düzey eğitim olarak verme eğilimi oluşmuştur. Türkiye pratiğinde bu üç günlük eğitimlerin öncesine ilkin yarım gün daha sonra tam güne dönüşen travma eğitimi eklenmiş, daha sonra da 4 günlük eğitim bir gelenek halini almıştır. İkinci düzey eğitim ise bir çok katılımcı tarafından çok fazla tekrar barındırdığı ve yeni içerik sınırlı (bilişsel müdahaleler ve yapılandırılmış protokoller)  olduğu gerekçesi ile eleştiri konusu olmuştur. Alandaki bu eleştirileri ele alarak 5 günlük yoğunlaştırılmış Emdr eğitim programını oluşturan ve EMDRIA’dan bu programın akreditasyonunu alan Roy Kiessling, eğitim modelini temel, akut BLS uygulamaları ile başlayıp, kısıtlı çalışma (EMD & EMDr) uygulamalarından temel 8 fazlı kısıtsız (EMDR) uygulamasına vardırıp, son gününde de özel gruplarla çalışma ve protokollere yer vermektedir. Eğitim, Roy Kiessling’in açık paylaşım ilkesi ile sınırsız seans video kayıtları, eğitim materyalleri ve uygulamaları ile tam 5 günlük beceri inşası halini almaktadır.

Süpervizyon

Eğitim adından, zorunlu süpervizyon saatlerini süpervizör ekibin gözetiminde tamamlayan uzmanların EMDRIA onaylı belgeleri verilmektedir. EMDR ve Psikoterapiler Derneği’nin ilkeleri doğrultusunda ruh sağlığı çalışanları ve emdr uygulayıcıları farklı workshoplar ile sonrasında da desteklenmeye devam edilmektedir.

Neden Avrupa yerine bizim Amerika onaylı EMDR eğitimimiz?

Bu bir seçimden çok zorunluluk idi. Ancak bu zorunlu tercih beraberinde birçok avantajı getirdi.

Zorunluluk Çünkü:

Emdr, Türkiye’de pratiğimize 99 depremi sonrası birkaç münferit girişim ardından Türk Psikologlar derneği İstanbul Şubesi’nin düzenli eğitim organizasyonları ile girdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen EMDR eğitmenleri Humanitarian Programı dahilinde gelip gönüllüleri eğittiler ve gönüllülerde uzun süre deprem bölgesinde afet sonrası destek hizmeti verdi. Süreğen süpervizyonlar ve workshop’lar ile gönüllüler desteklendi. Gönüllü çalışmalar TPD bünyesinde psikolojik acil yardım ekibi olarak yürütüldü ve birçok afet ve travma sahasında çalışıldı.

O zamanki TPD İstanbul Şube Başkanı görevden ayrıldıktan sonra, Emdr eğitimlerini de kendi merkezinde organize etmeye başladı. Türkiye’de ilk onaylı eğitim süreci tamamlanana kadar eğitimleri bir dönem Emdr Avrupa başkanlığını da alan Udi Oren yürüttü.  Artan Emdr uygulayıcılarını bir araya getirmek üzere 2004 yılında e-mail grubu dernek oluşumu gibi işlemeye başladı ve 2010 yılında da ilk resmi dernek kuruldu. Resmi derneğin ilk tartışmalı gündemi eğitimlerin dernek bünyesinde verilmesi idi. Yönetim kurulunun oy çokluğu ile reddedildi ve her girişimcinin uygun şartlarla Emdr eğitimi düzenleyebileceği ve derneğinde denetleyici rolü kabul edildi.   

Emdr Derneği başkanı ve o zaman Türkiye’de ki tek eğitmen olan kişinin özel merkezinde düzenlenen eğitimlere alternatif olarak, başka bir grup Emdr Avrupa akredite eğitmenlerinden Eva Zimmermann’ı getirerek alternatif eğitimle düzenlemeye başladı. Ancak bu girişim Emdr Derneği’nin “Türkiye’de eğitmen yetişmesinin önünü keseceği” iddiası ile hem eğitmen hem de Emdr Avrupa nezdinde girişimlerle durduruldu. O zamandan bugüne sadece 1 yetişkin eğitmeni eklendi o da yakın zamana kadar aynı özel merkezde çalışan uzmanlardan biri idi. 

Yaklaşık 20 yıllık süreçte Emdr Derneği denetleyici rol yerine engelleyici rol ile alternatif akredite eğitim açılmasına engel oldu, ta ki Prof. Dr. Ayten Erdoğan Emdr International Association (EMDRIA) akredite eğitmenlerinden Roy Kiessling, LISW ile Türkiye’de eğitim vermesi ve eğitimleri sürdürecek ekibi yetiştirmesi için anlaştıktan sonra 2019 yılında EMDRIA onaylı Emdr eğitimlerine başlanmıştır. Roy Kiessling ve kendi oluşumu Emdr Consulting’in desteklediği Türk ruh sağlığı uzmanları çalışmalarını EMDR ve Psikoterapiler Derneği (www.emdrterapi.org) bünyesi altında sürdürme kararı almıştır. Emdr Derneği hem ABD hem de Avrupa nezdinde girişimlerle bu eğitim organizasyonunun önünü kesmeye çalışsa da başarılı olamamıştır.

İki Büyük Organizasyon

İki uluslararası organizasyonun, EMDRIA ve Emdr Avrupa, Emdr eğitimlerine ve akreditasyonlarına yaklaşımda majör farklar bulunmamaktadır. ABD’li uzman Dr. Francine Shapiro’nun çalışmaları ile bu kıtada ortaya çıkan Emdr uygulayıcılarını ilk olarak EMDRIA (www.emdria.org) altında bir araya getirmiş, Emdr Avrupa’ya yayıldıkça da ülke organizasyonları bir araya gelerek EMDRIA’yı izlemiş ve Emdr Avrupa’yı (www.emdr-europe.org) oluşturmuştur. Emdr ve Psikoterapiler Derneği bünyesinde yürüttüğümüz Emdr eğitimleri de yukarıda bahsettiğimiz zorunluluklar ile Emdr Avrupa onayı yerine EMDRIA onaylı olarak sürdürülmekte ve EMDRIA akreditasyon kriterleri izlenmektedir.

Eğitmenlerimiz

ROY KIESSLING, LISW

Roy, EMDR CONSULTING'in kurucusu ve EMDRIA Onaylı EMDR eğitmenidir (www.emdrconsulting.com). Daha önce uzun yıllar Francine Shapiro ile çalışmış olan Roy, 2011 yılında EMDRIA akreditasyonuna sahip bağımsız bir eğitmen olarak ' Integrating EMDR into your Clinical Practice' isimli EMDR eğitim programını oluşturarak eğitimlerine başlamıştır. Roy'un oluşturduğu bu eğitim programı 2013 yılı Haziran ayında EMDRIA tarafından onaylanmıştır. Roy'un EMDR eğitim yaklaşımı, EMDR eğitiminde uzun yıllara dayanan deneyimlerini birleştirerek, klinisyenlere EMDR yaklaşımını kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerinde yardımcı olmak için en etkili teknikleri ve ek bilgileri sağlar.

SERKAN ÖZGÜN, PhD

Serkan, Avrupa EMDR Derneği onaylı uygulamacı ve danışmanlar arasında yer almaktadır (EMDR Europe Accredited Consultant, EMDRIA Accredited Practitioner).

Dr. Serkan Özgün lisans derecesini 1998 yılında, yüksek lisans derecesini de 2002 yılında “şizofren tanısı almış çocuğu olan ailelerde iletişim etkinliği ve duygu ifadesi” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. 17 Ağustos depremi ardından Türk Psikologlar Derneği (TPD) gönüllüsü olarak deprem bölgesinde terapist olarak afet ve saha çalışmalarına başlamıştır. Yüksek lisans sonrasında iki yıl New York’ta travma (ITSP, NYU) ve aile terapisi (Ackerman Institute, NY) alanında iki postgraduate program tamamlayarak Türkiye’ye dönen Özgün doktora derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden 2010 yılında “Evlilik dışı ilişkinin aldatılan eş üstündeki travmatik etkisi” başlıklı tez çalışmasıyla almıştır. Doktora ardından üniversitelerde travma ve aile başlıklarında dersler veren Özgün, 2012-16 yılları arasında OKAN Üniversitesi Travma Yüksek Lisans Programında yer almıştır. Akademik çalışmalarını 2019 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi Çift Aile Terapisi programında öğretim görevlisi olarak sürdürmektedir. Psikoterapist olarak çalışmaya 2004 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsünde (DBE) başlayan Özgün, 2009-15 yılları arasında, kurucularından olduğu İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde sürdürmüştür. Özgün halen kurucusu olduğu BUDE Psikoterapi Merkezi’nde terapist olarak çalışmayı sürdürmekte, afet ve saha çalışmalarını da TPD bünyesinde devam etmektedir.