EMDR ve PSİKOTERAPİLER DERNEĞİ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ 04-05 MAYIS 2024/BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

Eğitimin Süresi ve Sertifikasyon

 • Eğitimin toplam süresi 2 gündür (Ek süpervizyon desteği verilecektir)
 • Katılımcılara EMDR ve Psikoterapiler Derneği onaylı Oyun terapi uygulayıcı belgesi verilecektir.

Katılımcılar

 • Çocuk Psikiyatri asistan ve uzmanları

Eğitim Tarihleri

 • Eğitim saat 04-05 MAYIS 2024 tarihleri arası saat 09-18 arasında gerçekleştirilecektir.

İletişim: Gizem Melissa Kocaman, 0546 842 14 02 (mesaj atılması durumunda dönüş yapılır)

EĞİTİM PROGRAMI

04 MAYIS 2024

Eğitimci: Saat 09-13/Uzm. Psk. Sena Kenan Yoldaş

 • Oyun nedir, oyunun anlamı ve oyunla ilgili önemli kavramlar.
 • Çocukla teröpatik iletişim kurabilme
 • Oyunda kullanılacak malzemeler, oyun odasının özellikleri
 • Oyun Terapisi Çeşitleri

Eğitimci: Saat 13-18/Dr. Psk. Hale A Kahyaoğlu Çakmakçı

 • Çocuk Merkezli Oyun terapisi
 • Kum terapisi
 • Çocuk Merkezli Oyun terapisi, Kum terapisi Uygulamalar ve Vaka örnekleri, 

05 MAYIS 2024

Eğitimci: Saat 09-13/Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya

 • Bilişsel Davranışçı oyun terapileri, Uygulamalar ve Vaka örnekleri

Eğitimci: Saat 13-18/Prof. Dr. Ayten Erdoğan

 • Filial Oyun Terapisi
 • Direktif (yönlendirmeli) ve non-direktif (yönlendirmesiz) yöntemlerin birlikte kullanılması
 • Oyun terapi yöntemlerinin travma tedavisinde kullanılması

EĞİTİMCİLER

1) Prof. Dr. Ayten Erdoğan

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp fakültesinden 1985 yılında mezun olup 2004 yılında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp fakültesinden almıştır. 2008 yılında Docent, 2014 yılında ise profesör ünvanı almıştır. Bakırköy Mahsar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları eğitim kliniğinde klinik şefi olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmekte ve Balıklı Rum Hastanesinde Çocuk ve Ergen psikiyatristi olarak hastalarını görmeye devam etmektedir. Balıklı Rum Hastanesinde Çocuk ve Ergen psikiyatristi olarak hastalarını görmeye devam etmektedir. Alanında Ulusal ve Uluslar arası bir çok araştırma yazısı bulunan Prof. Dr. Ayten Erdoğan Aile terapisi ve Bilişsel davranış terapisi eğitimine ek olarak EMDR-USA tarafından akredite EMDR uygulayıcı eğitimini  (I. ve II. Düzey) tamamlamıştır. 2007- 2009 yılları arasında Halime Odağ Vakfından oyun terapisi eğitimi almıştır. Uluslararası deneyimli oyun terapisti ve eğitimcileri olan ve oyun terapisi alanında çok sayıda kitapları bulunan Prof. Sue Jennigs (İngiltere), Dr. Ariel Sclomo (İsrail) ve Ann Beckley Forest (Amerika)'’den oyun terapi uygulamaları konusunda eğitim almıştır. BDT ve Oyun terapisi ile ilgili kongre bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

2) Dr. Psk. Hale A.Kahyaoğlu Çakmakçı

Hale A.Kahyaoglu 2004 yılında Uludağ Üniversitesi psikoloji bölümüne başlamış 2008’de psikoloji eğitimine İtalya Torino Üniversitesinde devam etmiştir. Daha sonra İngiltere Swansea Üniversitesi’nde (Swansea University) Gelişimsel Oyun Terapisi yüksek lisansını tamamlamıştır. İngiltere’de uzmanlığını yaparken pek çok kongre ve eğitime katılmıştır. Yüksek lisans tezini Türkiye ve İngiltere’de okul öncesi eğitimde oyunun rolü, bunun diğer dünya ülkeleriyle karşılaştırılması ve eğitimcilerin, ailelerin oyun algısı konusunda yapmıştır. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında doktorasını 2020 yılında tamamlamıştır. Halen Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İngiltere’de Terapatik Oyun Derneğinin (Association of Therapeutic Play) akredite terapistidir.  Ayrıca EFTA onaylı Sistemik Aile Terapisi ve Uluslararası İmago Çift Terapisi akreditasyon eğitiminin süpervizyon aşamasındadır. EMDR-USA tarafından akredite EMDR uygulayıcı  (I. ve II. Düzey) ve Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini tamamlamıştır. Uluslararası deneyimli oyun terapisti ve eğitimcileri olan ve oyun terapisi alanında çok sayıda kitapları bulunan Prof. Sue Jennigs (İngiltere), Dr. Ariel Sclomo (İsrail) ve Ann Beckley Forest (Amerika)'’den oyun terapi uygulamaları konusunda eğitim almıştır.

3) Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi’nde 2010 yılında tamamlamıştır. 2017 yılında ise doçent olmuştur. Halen İstanbul Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Terapi eğitimleri: 2007 yılında Avrupa Aile Terapisi Derneği tarafından sertifikalandırılmış Aile ve Evlilik Çift terapisi, 2007-2008 yıllarında Abdülkadir Özbek Psikodrama Ensititüsü’nden temel psikodrama eğitimi, 2008-2010 dönemi İstanbul Tıp Fakültesi Sanat Psikoterapisi Seminer ve Deneyim grubu Uygulamalı Sanat Terapi eğitimi, 2014 yılında Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi temel eğitimi, 2016-2018 arası Avrupa Bilişsel ve Davranışçı Terapi Derneği tarafından akredite edilen “Çocuk ve ergenlerde İyi ve Etik uygulamalar bağlamında Kognitif ve Davranış Terapisi” teorik ve süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. EMDR-USA tarafından akredite EMDR uygulayıcı  (I. ve II. Düzey) ve Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini tamamlamıştır. Oyun terapisi eğitimini ise 2007- 2009 yıllarında İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfında tamamlamıştır. Oyun terapisi ile ilgili kongre bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası deneyimli oyun terapisti ve eğitimcileri olan ve oyun terapisi alanında çok sayıda kitapları bulunan Prof. Sue Jennigs (İngiltere), Dr. Ariel Sclomo (İsrail) ve Ann Beckley Forest (Amerika)'’den oyun terapi uygulamaları konusunda eğitim almıştır.

4) Uzman Klinik Psikolog Sena Kenan

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Psikoloji ve Sosyoloji çift anadal bölümlerini burslu olarak tamamlamıştır. Fakülte dönemi boyunca, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “ALS Hastalığında Frontal Lob Disfonksiyonunun Tanımlanması” çalışmasına gönüllü olarak katılmıştır. Lisans dönemi devam ederken, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Servisleri (34.ve 40. Servis), Özel Moodist Psikiyatri Hastanesi (Bağımlılık Servisi), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Poliklinikleri (Çocuk ve Yetişkin) ve Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde stajlarını tamamlamıştır. Lisans Eğitiminden sonra, İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Tez çalışmasında, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan çocuk ve ergenlerin annelerindeki tükenmişlik düzeyi ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Yüksek Lisans yaptığı sırada tam zamanlı olarak (Nöropsikolojik Testler Eğitim ve Arge Direktörü) Bebek’te özel bir klinikte çalışmıştır. Aynı klinikte Prof. Dr. Barış Korkmaz eşliğinde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuk ve ergenlere klinik görüşmeler ve nöropsikolojik test uygulamaları yapmıştır. Halen, Nişantaşı’nda Mind Psikoterapi kliniğinde çocuk ve yetişkin alanlarında klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

Güncel Eğitim Duyuruları