ONLİNE OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

EMDR ve Psikoterapiler Derneği 
YÜZ YÜZE VE ONLİNE OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ
25-26-27 Haziran  2022 

EĞİTİCİLER: 
ANN BECKLEY FOREST - ANNIE MONACO: Amerika Çocuk Travma Enstitüsü (Child Trauma Institute) ve Uluslararası Oyun Terapi Birliği (Association for Play Therapy) kayıtlı oyun terapisi eğiticileri 
PROF. DR. AYTEN ERDOĞAN              DR. PSK. HALE A KAHYAOĞLU ÇAKMAKÇI 
DOÇ. DR. SEVCAN KARAKOÇ            UZM. PSK. BÜKE TUNCEL

EĞİTİM SÜRESİ VE SERTİFAKASYON
Eğitimin toplam süresi 3 gün eğitim, ileri tarihlerde süpervizyon seansları

KATILIMCILAR
Çocuk Ruh Sağlığı alanında çalışanlar, Katılımcılara EMDR ve Psikoterapiler Derneği onaylı Oyun terapi uygulayıcı belgesi verilecektir.    

EĞİTİM TARİHLERİ ve EĞİTİM YERİ:
25-26-27 Haziran  2022 saat 10-17 arasında gerçekleştirilecektir. 
Zafer sokak, No 7, Nişantaşı/İstanbul

İLETİŞİM VE KAYIT: Gizem Melissa Kocaman, 0 546 8421402 (WATSUP mesajı atılması durumunda dönüş yapılır)

 

EĞİTİM PROGRAMI

25 Haziran 2022/Cumartesi
EĞİTİMCİ: DR. PSK. HALE A KAHYAOĞLU ÇAKMAKÇI 
Oyun nedir, oyunun anlamı ve oyunla ilgili önemli kavramlar.
Çocukla teröpatik iletişim kurabilme
Oyunda kullanılacak malzemeler, oyun odasının özellikleri
Oyun Terapisi Çeşitleri
Çocuk Merkezli Oyun terapisi 
Kum terapisi 
EĞİTİMCİ: UZM. PSK. BÜKE TUNCEL
Çocuk Merkezli Oyun terapisi, Kum terapisi Uygulamalar ve Vaka örnekleri,   

25 Haziran 2022/Pazar
EĞİTİMCİ: DOÇ. DR. SEVCAN KARAKOÇ
Bilişsel Davranışçı oyun terapileri, Uygulamalar ve Vaka örnekleri
EĞİTİMCİ: PROF. DR. AYTEN ERDOĞAN
Filial terapisi Uygulamalar ve Vaka örnekleri, 
Direktif (yönlendirmeli) ve non-direktif (yönlendirmesiz) yöntemlerin birlikte kullanılması
Oyun terapi yöntemlerinin travma tedavisinde kullanılması

25 Haziran 2022/Pazartesi
EĞİTİMCİLER: ANN BECKLEY FOREST-ANNIE MONACO
Çocuklarda sık görülen çeşitli durumlarda kullanılan oyun terapisi teknikleri (Sand Tray modeli, Metaforlar ve Hikaye anlatma Teknikleri, Rol-play, Kreatif Art Teknikleri), 
Farklı travmaları olan çocuklarla oyun terapisi teknikleri uygulamaları (Clinical Applications of Play Therapy for Traumatized Children), 
Anksiyete bozuklukları, davranış bozuklukları ve uyum bozuklukları tedavisinde kullanılan oyun terapisi teknikleri

EĞİTİMCİLER

1) ANN BECKLEY FOREST
Wisconsin Milwaukee Üniversitesinde Master of Social Work lisans eğitimini 1996 yılında tamamlamış olup daha sonra çocuklarda travma, oyun terapisi ve EMDR konusunda doktora ve yüksek lisans yapmıştır. Halen Amerika  Çocuk travma enstitüsünde (Child Trauma Institute) ve Oyun terapi birliğinde (Association for Play Therapy) kayıtlı oyun terapisi süpervisörü olarak çalışmaktadır. Ek olarak EMDR Amerika ve international da kayıtlı Approved Konsultant ve EMDR Trainer olarak çalışmaktadır. Wisconsin Milwaukee Üniversitesinden Aile ve çift terapistliği eğitimi alıp sertifikalı terapist olmuştur. 

2) ANNIE MONACO
Buffalo Üniversitesinde Master of Social Work lisans eğitimini 1998 yılında tamamlamış olup daha sonra çocuklarda travma, oyun terapisi ve EMDR konusunda doktora ve yüksek lisans yapmıştır.
Halen Amerika  Çocuk travma enstitüsünde (Child Trauma Institute) ve Oyun terapi birliğinde (Association for Play Therapy) kayıtlı oyun terapisi süpervisörü olarak çalışmaktadır. Ek olarak EMDRIA'da kayıtlı Approved Konsultant ve EMDR eğitimcisi olarak çalışmaktadır. Buffalo Üniversitesinde eğitimci olarak çalışmaktadır.

3) PROF. DR. AYTEN ERDOĞAN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp fakültesinden 1985 yılında mezun olup 2004 yılında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp fakültesinden almıştır. 2008 yılında Docent, 2014 yılında ise profesör ünvanı almıştır. Bakırköy Mahsar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları eğitim kliniğinde klinik şefi olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmekte ve Balıklı Rum Hastanesinde Çocuk ve Ergen psikiyatristi olarak hastalarını görmeye devam etmektedir. Balıklı Rum Hastanesinde Çocuk ve Ergen psikiyatristi olarak hastalarını görmeye devam etmektedir. Alanında Ulusal ve Uluslar arası bir çok araştırma yazısı bulunan Prof. Dr. Ayten Erdoğan Aile terapisi ve Bilişsel davranış terapisi eğitimine ek olarak EMDR-USA tarafından akredite EMDR uygulayıcı eğitimini  (I. ve II. Düzey) tamamlamıştır. 2007- 2009 yılları arasında Halime Odağ Vakfından oyun terapisi eğitimi almıştır. Uluslararası deneyimli oyun terapisti ve eğitimcileri olan ve oyun terapisi alanında çok sayıda kitapları bulunan Prof. Sue Jennigs (İngiltere), Dr. Ariel Sclomo (İsrail) ve Ann Beckley Forest (Amerika)'’den oyun terapi uygulamaları konusunda eğitim almıştır. BDT ve Oyun terapisi ile ilgili kongre bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

4) DR. PSK. HALE A KAHYAOĞLU ÇAKMAKÇI  
Hale A.Kahyaoglu 2004 yılında Uludağ Üniversitesi psikoloji bölümüne başlamış 2008’de psikoloji eğitimine İtalya Torino Üniversitesinde devam etmiştir. Daha sonra İngiltere Swansea Üniversitesi’nde (Swansea University) Gelişimsel Oyun Terapisi yüksek lisansını tamamlamıştır. İngiltere’de uzmanlığını yaparken pek çok kongre ve eğitime katılmıştır. Yüksek lisans tezini Türkiye ve İngiltere’de okul öncesi eğitimde oyunun rolü, bunun diğer dünya ülkeleriyle karşılaştırılması ve eğitimcilerin, ailelerin oyun algısı konusunda yapmıştır. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında doktorasını 2020 yılında tamamlamıştır. Halen Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İngiltere’de Terapatik Oyun Derneğinin (Association of Therapeutic Play) akredite terapistidir.  Ayrıca EFTA onaylı Sistemik Aile Terapisi ve Uluslararası İmago Çift Terapisi akreditasyon eğitiminin süpervizyon aşamasındadır. EMDR-USA tarafından akredite EMDR uygulayıcı  (I. ve II. Düzey) ve Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini tamamlamıştır. Uluslararası deneyimli oyun terapisti ve eğitimcileri olan ve oyun terapisi alanında çok sayıda kitapları bulunan Prof. Sue Jennigs (İngiltere), Dr. Ariel Sclomo (İsrail) ve Ann Beckley Forest (Amerika)'’den oyun terapi uygulamaları konusunda eğitim almıştır.

5) DOÇ. DR. SEVCAN KARAKOÇ
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi’nde 2010 yılında tamamlamıştır. 2017 yılında ise doçent olmuştur. Halen İstanbul Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Terapi eğitimleri: 2007 yılında Avrupa Aile Terapisi Derneği tarafından sertifikalandırılmış Aile ve Evlilik Çift terapisi, 2007-2008 yıllarında Abdülkadir Özbek Psikodrama Ensititüsü’nden temel psikodrama eğitimi, 2008-2010 dönemi İstanbul Tıp Fakültesi Sanat Psikoterapisi Seminer ve Deneyim grubu Uygulamalı Sanat Terapi eğitimi, 2014 yılında Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi temel eğitimi, 2016-2018 arası Avrupa Bilişsel ve Davranışçı Terapi Derneği tarafından akredite edilen “Çocuk ve ergenlerde İyi ve Etik uygulamalar bağlamında Kognitif ve Davranış Terapisi” teorik ve süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. EMDR-USA tarafından akredite EMDR uygulayıcı  (I. ve II. Düzey) ve Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini tamamlamıştır. Oyun terapisi eğitimini ise 2007- 2009 yıllarında İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfında tamamlamıştır. Oyun terapisi ile ilgili kongre bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası deneyimli oyun terapisti ve eğitimcileri olan ve oyun terapisi alanında çok sayıda kitapları bulunan Prof. Sue Jennigs (İngiltere), Dr. Ariel Sclomo (İsrail) ve Ann Beckley Forest (Amerika)'’den oyun terapi uygulamaları konusunda eğitim almıştır.

6) UZM. PSK. BÜKE TUNCEL
1984 yılında İstanbulda doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olmuş, 2011 yılında ise İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji alanında Yüksek Lisans yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kadrolu uzman psikolog olarak görev yapmaya başlamıştır. 2014 yılından itibaren Beylikdüzü’nde kurucusu oldugu İstanbul Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Ek olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. EMDR-TÜRKİYE tarafından akredite EMDR uygulayıcı  (I. ve II. Düzey) ve Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini tamamlamıştır. Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Theraplay Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanında terapi eğitimleri almıştır. Oyun Terapisi: Kapsamlı Teori ve Uygulama Rehberi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Birisini Sevmek adlı kitaplar Türkçe editörlüğünü yaptığı kitaplardan bazılarıdır. 

Geçmiş Eğitim Duyuruları